Bemutatkozás

Tevékenységem fő profilja a munkavédelmi és tűzvédelmi szaktevékenység, eseti és szerződéses partnereim számára biztosítom a megbízható hátteret. Célom, hogy ügyfeleim maradéktalanul megfeleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak. Tevékenységem teljes átfogó szaktevékenységet nyújt, javaslatot teszek és megoldok.

Ügyfeleim bizalma a legnagyobb elismerés számomra. Munkám mércéje ügyfeleim sikere, s növekvő képességük az innovációra. Büszke vagyunk arra, hogy elégedett ügyfeleim hozzájárultak ahhoz, hogy közös sikereinket közzé tegyük ezen az oldalakon. Ügyfeleim változatossága számomra nagy lehetőség, hogy szakmai tudásomat teljesen eltérő piacokon bizonyíthassam.

Munkabiztonsággal kapcsolatos tevékenységemet 2008-ban kezdtem meg. 2019-es évtől a tevékenységem kibővült a a tűzvédelem szolgáltatással. 2020-ban emelőgép ügyintézői, majd 2022-ben gépészmérnöki végzettséget szereztem.

Szolgáltatásom legfőbb előnyei:

Vállalom a cégekre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok elvégzését. Kiemelten fontosnak tartom a határidőket, illetve a jogszabályok betartását. Szolgáltatásom árait egyénileg, a megrendelőhöz és az elvégzendő munkához igazítva határozom meg. Ha nem szeretne a munkavédelem, tűzvédelm és az emelőgépek vizsgálatára külön-külön szakcéget megbízni, hanem szívesebben tudná mindezt egy kézben, akkor álluk rendelkezésére. Keressen meg elérhetőségeim bármelyikén, hogy megbeszélhessük a részleteket.

Céljaim:

A gazdasági tevékenységet segítő, magas színvonalú, prevenciós szolgáltatás nyújtása az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósulásáért. Meglévő és reménybeli ügyfeleim teljes körű, költséghatékony kiszolgálása a munkavédelem, tűzvédelem területén.

Céljaim megvalósításának érdekében, a következőket teszem:

Folyamatos képzéseken, előadásokon, konferenciákon veszek részt, hogy a kor igényeinek, a jogszabályi előírásoknak ügyfeleim megelégedésére minél inkább meg tudjak felelni.

Tevékenységeimet, főképpen Kunszentmiklóson és annak vonzáskörzetében végzem, de előzetes időpont egyeztetés után az ország egész területén vállalom a szaktevékenység elvégzését.

Tűzvédelem

 • Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó terv készítése az új változásokat követve,
 • Kiürtés számítás elkészítése,
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, tematika összeállítása
 • Tűzoltó készülékek, tűzvédelmi rendszerek időszakos ellenőrzése, szükség esetén, hibaelhárításuk,
 • Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés távoktatás keretein belül, majd vizsgáztatás lebonyolítása, oklevelek kiállítása,

Hogyan végzem a kockázatértékelést?


A megbízóval vagy az általa megbízott személlyel, előre egyeztettet időpontban közös bejárást végzünk a cég összes telephelyén. A bejárás során megfigyelem az épület műszaki állapotát, munkaterületeket, a munkakörnyezetet az ott alkalmazott technológiákat, a tevékenység során használt munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, alkalmazott veszélyes anyagokat. Vizsgálom, hogy az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei megfelelően biztosítottak-e. Ilyenek a személyi, tárgyi és szervezeti feltételek. A szemle, következő állomása a cégben dolgozó munkavállalók meghallgatása, a munkakörükkel kapcsolatos feladatok, műveletek megtekintése. A felmérés utolsó művelete a céges adatok felvétele és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk meglétének ellenőrzése, érvényességük vizsgálata. Tanácsadás.

A felmérés tapasztalatai alapján elkészítem a munkahelyi, és szükség esetén a kémiai kockázatok értékelését, melyről dokumentációt készítek a hiányosságok megszüntetésére megjelölt intézkedési tervvel. Az intézkedésekre határidőket is javaslok az intézkedések végrehajtására felelős személyeket a munkáltató határozza meg. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységhez kötött, ezért ha a cég üzemorvosát is be kell vonni.

A kockázatértékelésben meghatározott hiányosságok megszüntetéséről a munkáltató gondoskodik. A partnereimnél ellátandó feladatokról nyilvántartást vezetek és a soron következő vizsgálatkor automatikusan keresem őket. A 2012. januári változás alapján szükség szerint, de legkésőbb 3 évente új kockázatértékelést készítek.


Munkavállalókat érintő dokumentációk:

 • időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok,
 • oktatási naplók megléte és vezetése,
 • gépek, berendezések kezeléséhez szükséges kezelő és vezetői engedélyek
 • munkakörök ellátásához szükséges végzettségeket, munkaköri leírásokat
 • munkakörökhöz javasolt egyéni védőeszközök átadás-átvételét igazoló dokumentációk megléte, szabályozása
 • munkakörök ellátására feljogosító végzettségek, munkaköri leírások
 • munkahelyi balesetek nyilvántartásának naplóját
 • munkahelyi elsősegélynyújtó személyek oklevelét

Létesítmény és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk:

 • telepengedélyek, hatósági engedélyek megléte
 • ha indokolt, akkor ellenőrzööm a megvilágítás, légszennyezetség, rezgés és zajmérési jegyzőkönyveket
 • épületre vonatkozó villamos érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványosság vizsgálati jegyzőkönyvek megléte, érvényessége
 • villámvédelem időszakos felülvizsgálata
 • tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát, a belső negyedéves készenlétbetartó ellenőrzés jegyzőkönyvét
 • éves lejelentések megléte a Hatóságok felé
 • veszélyes anyagok lejelentése az ÁNTSZ felé
 • veszélyes anyagok biztonsági adatlapjának meglétét
 • hatósági ellenőrzések észrevételeit


Gépek, munkaeszközök, berendezések, egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos dokumentációk:

 • gépkönyvek
 • használati és karbantartási útmutató
 • minőségi tanúsítványok
 • üzembe helyezések és időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvek, megléte, érvényessége pl: villamos kéziszerszámok esetén, az éves szerelői vizsgálati jegyzőkönyv, a hegesztő berendezések esetén a negyedéves és éves felülvizsgálatok, az emelőgépek esetében a szerkezeti, fő és biztonságtechnikai felülvizsgálatok
 • egyéni védőeszközökre EK típus tanúsítványok megléte


Raktározással kapcsolatos dokumentációk:

 • állványok és polcok, létrák időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvét

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.